Hyperventilering

Mange ganger starter jeg et nybegynner fridykkerkurs ved å spørre elevene mine om de synes fridykking er en farlig aktivitet eller ikke. Noen sier ja, det er farlig, noen sier ikke, det er helt trygt.

Sannheten er et sted i midten.

Fridykking er ikke en farlig sport, det er en risikosport.

Hvis du følger sikkerhetsregler, er fridykking trygg og hyggelig vannbasert aktivitet. Men hvis du bryter disse reglene, blir fridykking som russisk rulett, uten garanti for en lykkelig slutt.

Og en av slike regler er – ikke gjør hyperventilering før et pustestopp!

Men først av alt, hva er hyperventilering?

På en enkel måte – Hyperventilering er overpust – når du puster mer enn du trenger. Normalt avhenger hastigheten og dybden av pusten din av den nåværende metabolske aktiviteten (hovedsakelig av hvor mye CO2 du produserer). Mer CO2 (karbondioksyd) produserer du – dypere eller raskere puster du.

For eksempel når du sover produserer du ikke så mye CO2 og pusten er rolig. Men derimot, hvis du løper, produserer du mye mer CO2 og dette påvirker pusten og dybden dramatisk.

Hvorfor noen hyperventilerer med vilje? Er det et forsøk på å ta med mer O2? Det er usannsynlig, siden de aller fleste O2 i kroppen din allerede er forbundet med hemoglobin og dette ikke kommer til å bli påvirket av manipulering med pusten.

Svaret er at noen gjør hyperventilering i et forsøk på å redusere CO2-nivået i blodet. Og hvorfor gjøre det? Husk at hvis du holder pusten lenge nok, begynner du å føle trangen til å puste? Så denne trangen til å puste henger sammen med CO2-nivået. Siden den gang er det et ønske om å senke nivået av CO2 og ved å gjøre det forsinke trangen til å puste. Og resultatet er at man skrur av signalene til hjernen som forteller deg at nå må du puste!

Og hva med utilsiktet hyperventilering? Det kan skje med en fridykker som tror at bare rask pust er hyperventilering. For eksempel kan du høre slike råd som “pust ut som to ganger lenger som inhalasjon”. Dette er riktignok en mild versjon av hyperventilering,

Hvorfor hyperventilering er ikke en god idé for fridykkere?

  • Pulsen vil gå opp. Hvis du puster dypt og raskt, vil hjertefrekvensen unngåelig øke. Og hjertet er muskelen som krever O2. Jo mer det jobber, jo mer O2 bruker det opp.
  • Senk CO2. Tenk på trangen din til å puste som en vekkerklokke. Når du kjenner trangen til å puste, kan du betrakte det som et signal om at du kan komme nær hypoksiske grensen. Hvis du fjerner for mye CO2 ved hyperventilering, kan du komme for nær hypoksiske grensen og ha en BlackOut når du ikke får signalene.
  • Når du fjerner for mye CO2, øker det også pH-nivået  i blodet (blodets surhetsgrad) og gjør det alkalisk. Det vil føre til cerebral vasokonstriksjons (innsnevring av blodkarene i hjernen din), og som et resultat – mindre blod, mindre O2 kommer til å bli levert til hjernen.
  • Hyperventilering demper Bohr-effekten. Tilstedeværelsen av CO2 gjør en enklere O2-frigjøring fra hemoglobin. Hvis CO2 går ned, fungerer ikke denne mekanismen så bra lenger.

Hovedpoenget – Hyperventilering bør unngås på alle måter! Det gir deg ingen fordeler, man utøver unødvendig risiko.

Hold deg trygg!