Fridykkerkurs i Oslo 31 August

Neste fridykker kurs jeg er med på å arrangere for Frivannsliv sammen med Spearos Oslofjord er 31/10 – 1/11.
Påmelding gjøres på Frivannsliv.no

Førstehjelp på kursBassengøvelser
Ref. Frivannsliv:
Dette kurset er både for de som søker gode naturopplevelser under vann og de som ønsker å komme i gang med undervannsjakt. Minimumalder 13 år, godt svømmekyndig og trygg i vann.
Fridykking som rekreasjon er en fin pustepause fra konkurransesamfunnet, og målet er ikke å finne ut hvem som dykker dypest eller har lengst tid under vann. For fridykkere og undervannsjegere er fokuset å sanke gode naturopplevelser i et avslappet miljø. Det skal være en trygg hobby, der ingen trenger å være bekymret når du er ute i sjøen og da er det viktig lære seg grunnleggende grensesetting og sikkerhet.